MỘT SỐ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNG VIẾT THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

 1. Khảo sát hệ thống
  Chúng tôi cho nhân viên kháo sát hệ thống thực tế của khách hàng. Sau đó lắng nghe những ý kiến của khách hàng. Có thể gửi qua Email, hay chao đổi qua điện thoại...
 2. Lập đề xuất và báo giá
  Lập đề xuất đến quý công ty, cần bổ xung thêm thiết bị và còn người... Sau đó gửi báo giá đến cho khách hàng.
 3. Viết chương trình-Kiểm thử
  Vối đội ngũ lập trình viên đông đảo và có trên 10 năm kinh nghiệp chúng tôi hoàn thành dự án chậm nhất trong một tháng.
 4. Triển khai và nâng cấp hệ thống
  Thông thường chúng tôi chỉ triển khai trong khoản một tuần. Những với hệ thống này chúng tôi cần tới 2 tuần để triển khai và nâng cấp cho hệ thống hoàn thiện hơn.