MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM HD-RESTAURANT

  1. Quản lý bán hàng từ khâu khách hàng đặt hàng, theo dõi quá trình xử lý đơn hàng của khách. Khi người dùng nhập chứng, HD- RESTAURANT tự động thông báo công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp, số lượng hàng tồn kho.
  2. Cho phép quản lý công nợ khách hàng, Công nợ nhà cung cấp theo từng chứng từ. Trong khi nhập hoá đơn bán hàng : Người dùng có thể xem nhanh được lợi nhuận trên chứng từ đang nhập.
  3. Cho phép áp giá bán cho từng khách hàng. Với từng mặt hàng, người dùng có thể áp giá bán cho khách hàng khác nhau. Cho phép khai báo hàng chiết khấu theo thời điểm.
  4. Quản lý hạn thanh toán của khách hàng,tự động thông báo khi khách hàng nợ quá thời gian qui định hoặc nợ quá mức cho phép. Tự động cảnh báo khi hàng tồn dưới mức tối thiểu hoặc vượt mức tối đa. Cho phép quản lý hàng tồn trên từng kho.
  5. Hỗ trợ nhiều phương pháp tính giá vốn : Nhập trước xuất trước, bình quân gia quyền,giá nhận lần cuối,.. Giúp khách hàng có thể thuận tiện trong việc chọn phương pháp tính giá vốn của mình.