MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NỖI BẬT CỦA HD-KARAOKE:

  1. Đăng ký giá phòng theo khung thời gian
    Mỗi phòng có thể đăng ký giá khách nhau và đăng ký được nhiều mức giá. Ví dụ: phòng Vip-01: Giá bình thường là 300,000 trên 1h. Những vào khoản 12H đêm đến 2h sáng hôm sau sẽ là 500,000 trên 1h. Chúng tôi đáp ứng được tất cả những yêu cầu của khách hàng.
  2. Báo cáo đồ hoạ linh động và chính xác
    Ngoài những báo cáo đồ hoạ có sẵn. Chúng tôi còn chỉnh sửa hay làm thêm những báo cáo khác do khách hàng yêu cầu một cách linh động. Đảm báo tính chính xác cao.