MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NỖI BẬT CỦA HD-MART:

 1. Nghiệp vụ quản lý chuyên nghiệp
  Cung cấp nghiệp vụ xuất nhập tồn chuyên nghiệp và chính xác. Sử dụng nhiều phương pháp tính giá vốn linh động.
 2. Báo mật cao và ứng dụng dộng
  Phần mềm được bảo mật cao,phần quyền theo từng chức năng nhỏ nhất trong hệ thống. Tất cả người dùng khi đăng nhập vào làm việc trong hệ thống đều ghi lại lịch sử của họ. Được ứng dụng dộng cho các cửa hàng bán hàng mini,shop giầy dép,quần áo. Chuỗi siêu thị hay chuỗi cửa hàng, kho bãi...
 3. Công nghệ pháp triển
  Sử dụng công nghệ mới nhất của Microsoft để phát triển ứng dụng.Giao diện thân thiện dễ sử dụng với khách hàng.
 4. On line và off line
  Khách hàng có thể bán hàng liên tục ngay cả khi mất mạng internet. Sau khi có mạng sẽ tự động đẩy dữ liệu lên server (máy chủ).